DEM 184 F*minist!

visitez le site web ou Cialis podem ser mais eficazes dependendo dos sintomas que você sente e de outras condições de saúde que possa ter. Sua prestador de cuidados de saúde poderá ajudá-lo a decidir qual medicamento para DE é melhor para você. Cobertura e comparação de custos de Levitra vs. Cialis

“Feminist” was jarenlang een veelgebruikt scheldwoord om een (kleine) groep dwarsliggers of radicalen tot de marges van het (literaire) debat te veroordelen. DEM 184 F*minist! gaat de confrontatie aan met deze term. Feminisme vertrekt vanuit het in vraagstellen van de orde. En dat wordt in dit nummer veelvuldig gedaan. Kunnen we de term opnieuw opwaarderen en toe-eigenen nadat het jarenlang als scheldwoord werd gebruikt? Hoe kunnen we de beweging relevant houden zonder te belanden in salonfeminisme? Wat is feministische literatuur? 

Voor dit nummer werkten we samen met Hyster-x, een collectief voor vrouwelijke en non-binaire makers. Tijdens een tafelgesprek reflecteren vijf leden van dit collectief op deze feministische vraagstukken. Daarbij bieden we proza aan van Hyster-x oprichter Uschi Cop en Julie Cafmeyer. In een essay gaat Margot Delaet op zoek naar alternatieve vormen van de canon. Naast een poëziebijdrage schreef Emerald Liu een essay over de Chinese poëtische traditie. Meer poëzie komt van Me(lanie) Asselmans, Zindzi Tillot, Ella Salvador Dalemans, Margot Timmermans en een vertaling van twee gedichten van Marie Darah. De illustraties in dit nummer komen van de hand van Delphine Somers.

Ook buiten Hyster-x vonden wij boeiende, inspirerende of confronterende teksten. Maureen Ghazal schreef een pleidooi voor meer womb like spaces inde literatuur en architectuur. Sanneke van Hassel zoekt naar de vrouwen in De Nieuwe Stijl, een literaire avant-gardestroming uit de jaren zestig. Maryam K. Hedayat zet aan de hand van een open brief van een in Iran opgesloten activist het feministische debat op scherp. Door al deze stemmen aan het woord te laten, laten we vooral zien hoe groot het literair-feministische landschap in werkelijkheid is en hoeveel er nog te ontdekken of bespreken valt.

Verder vindt u in dit nummer nog een minifocus over Moldavische poëzie. Jan H. Mysjkin selecteerde en vertaalde gedichten van Andrei Gamarţ, Maria Pilchin, Veronica Ştefăneţ en Ion Buzu. Uit de vrije inzendingen kozen we werk van Anne Bosveld, Emma Acke, Astrid Arns, Sara Eelen en Els Staes.

De vormgeving is ook dit keer van Jelle Jespers. Het nummer werd samengesteld door Bouke Schut en Stefanie Huysmans -Noorts.