Hinnikende Goden: het verslag

Vorige donderdag vond in de Gentse Lakenhalle Hinnikende Goden plaats, een namiddag die DEM en Kluger Hans samen in elkaar hadden gestoken ter gelegenheid van de Gentse Feesten. Er was voldoende volk en vooral veel sfeer. DEM had Han van der Vegt en Helen White uitgenodigd voor een poëzieperformance. Kluger Hans had Maarten van der Graaff en Didi de Paris ingezet. Daarnaast brachten beide tijdschriften ook vertaalde poëzie uit de nummers ten berde. Enkele foto’s:

Leave a Comment