Inzendingen

Deus ex Machina ziet graag uw proza of poëzie tegemoet. De inzending die ter beoordeling aan de redactie wordt voorgelegd, kan per e-mail (met Word-attachment) aan de redacteurs worden bezorgd via poezie.dem@gmail.com of proza.dem@gmail.com.

Inzendingen graag beperken tot maximaal acht gedichten (met een minimum van drie gedichten) of maximaal twee prozabijdragen (samen maximum 15.000 lettertekens inclusief spaties).

Elke auteur is volledig verantwoordelijk voor zijn inzending. Hij of zij behoudt het copyright en ontvangt een bewijsnummer. Tenzij de auteur het expliciet verbiedt, mag zijn of haar inzending op deze website (deusexmachina.be) worden gepubliceerd. De redactie wijst iedere verplichting tot publiceren af. Alle auteurs die wij met betrekking tot de auteursrechten niet konden bereiken, kunnen zich alsnog richten tot de redactie via info@deusexmachina.be.