Over Deus Ex Machina

Deus ex Machina (°1976) brengt nieuwe literatuur uit binnen- en buitenland met bijzondere aandacht voor jonge en/of debuterende auteurs & vertalers. Er is ruimte voor essayistiek met een authentieke en gedurfde vraagstelling die toonaangevende (literaire) evoluties in een gemondialiseerde samenleving mee belicht. Het doorslaggevende criterium voor weloverwogen opname is telkens van kwalitatieve aard.

Het tijdschrift streeft ernaar om op de huid te zitten van nieuwe literaire trends, terwijl grotere en gevestigde namen evenmin geschuwd worden. Deus ex Machina is daarbij ook gespitst op evoluties in andere kunsttakken, zoals fotografie en beeldende kunst. Deze krijgen een blijvende plaats in het blad.

Deus ex Machina richt zich tot elke literatuurliefhebber met een kritische ingesteldheid en een grote honger naar diepgang, die tegelijk houdt van een vleugje verrassing. Toegankelijkheid is een belangrijk criterium om lezers over de streep te trekken. Het tijdschrift hecht eveneens aanzienlijk belang aan een aanlokkelijke, eigentijdse vormgeving.

De optie voor goed geargumenteerde en verantwoorde themanummers blijft behouden maar de verkenning van de internationale scène gebeurt niet langer langs strikt geografische invalshoeken. Maatschappelijke tendensen zijn – in het bijzonder op Europees vlak – immers vaker grensoverschrijdend. Het polemische gehalte van bepaalde losse bijdragen wordt waar mogelijk opgeschroefd om de lezer actiever uit te dagen. Literaire meningen en kordate stellingnames krijgen aldus een groter gewicht en méér ruimte. Nevenrubrieken zorgen voor de gewenste ‘lichtheid’.