de-eerste-zin-foto-Alles heeft een begin.
En elk begin begint op dezelfde manier.
Nietszeggend.
Onopvallend.
Zo onopvallend dat je je afvraagt
of het ooit tot ontkiemen komt.

Niet zo met boeken. Die hebben een begin dat op eindeloos veel manieren kan beginnen: miniscuul, onooglijk, geniepig, balorig, zakelijk, verleidelijk, onbegrijpelijk, provocerend… …..om het even, als hij er maar stáát, die eerste zin. Als hij de lezer maar bij de lurven vat en het verhaal, het betoog binnensleurt om in één adembenemende rit naar de laatste pagina door te denderen.

Wellicht heeft de dichter-graficus Daniel Dobbelaere zich laten leiden door de mythische status van de eerste zin bij het samenstellen van zijn prachtig kleinood ‘De eerste zin’. Het allesbepalende karakter van de eerste zin. De lucifer aan het lont van een creatief universum, de eerste beweger, het point of no return waar wijlen WF Hermans door gefascineerd was.

Dobbelaere selecteerde honderd eerste zinnen uit romans en filosofische geschriften. Ze zijn in hun oorspronkelijke taal (Duits, Engels, Frans, Nederlands en Italiaans) per pagina weergegeven met vermelding van de naam van de schrijver, de titel en het eerste publicatiejaar.

je verwacht je aan een superexplosieve verzameling maar eigenlijk valt het best mee, als je die magische openers van fictieve universums samen ziet. Zo, samengebracht in één boek, krijgen ze zelfs een ietwat willekeurig karakter. In sommige gevallen verliezen ze zelfs hun exclusiviteitskarakter en vallen sommige beroemde eerste zinnen wat van hun pied de stalle.

Smaken ze naar meer? Zijn ze onweerstaanbare triggers, startschoten van pageturners? Persoonlijk werd ik vooral geintrigeerd door de meer banale, nietszeggende eerste zinnen, met Thomas Manns Buddenbrooks  op kop: ‘Was ist das.’

Maar oordeel zelf. Laat je meenemen langs die honderd bigbangs van wereldberoemde universums, in een sterke, eenvoudige vormgeving.

De eerste zin, samenstelling en vorm Daniel Dobbelaere, is een uitgave van Grafijn, Gent, 2016, ISBN 978 90 8262 510 3