Driemaandelijks tijdschrift voor
actuele literatuur uit binnen- en buitenland.Berlijn
Erik Lindner, 'Berlijnse stukken' - gratis download

Erik Lindner, ‘Berlijnse stukken’ – gratis download

Berlijn vandaag. Hoe kunnen we de stad beter leren kennen dan door de ogen van een buitenlandse schrijver die er een jaar lang kon verblijven. Dichter Erik Lindner legde zijn indrukken van de Duitse hoofdstad vast in een aantal stukken...
Wat als Hitler de oorlog had gewonnen?

Wat als Hitler de oorlog had gewonnen?

In januari verschijnt het Berlijn nummer van Deus Ex Machina met bijdragen van o.m.Berlijn-kenners Jeroen Kuypers Piet De Moor, Huub Beurskens Dolores Thijs , Bodo Morshäuser, Jorg van Caulil (over voetbal ten tijde van de Muur) en vele vele anderen....
Oost-Berlijn: ‘Käte Jahn’ van Geert van der Kolk

Oost-Berlijn: ‘Käte Jahn’ van Geert van der Kolk

In januari verschijnt het Berlijn nummer van Deus Ex Machina met bijdragen van o.m.Berlijn-kenners Jeroen Kuypers Piet De Moor, Huub Beurskens Dolores Thijs , Bodo Morshäuser, Jorg van Caulil (over voetbal ten tijde van de Muur) en vele vele anderen....
Stad van zonde en ellende

Stad van zonde en ellende

Het kosmopoliete Berlijn in de jaren ’20. Hendrik Marsman noteerde: “Berlijn hing aan een zijden draad aan den hemel: een log, zwaar, kolossaal monsterdier vlak boven een kokende hel.” In dit essay wordt dieper ingegaan op de meest opwindende hoofdstad...
Hendrik Marsman - Berlijn

Hendrik Marsman – Berlijn

Berlijn De morgenlucht is een bezoedeld kleed een bladzij met een ezelsoor een vlek de stad een half ontverfde vrouw maar schokkend steigert zij den hemel in als een blauw paard van Marc in ’t luchtgareel Berlijn de zon is...
GOTTFRIED BENN EN HET NATIONAAL-SOCIALISME

GOTTFRIED BENN EN HET NATIONAAL-SOCIALISME

In januari verschijnt het Berlijn nummer van Deus Ex Machina met bijdragen van o.m.Berlijn-kenners Jeroen Kuypers Piet De Moor, Huub Beurskens Dolores Thijs , Bodo Morshäuser, Jorg van Caulil (over voetbal ten tijde van de Muur) en vele vele anderen....
Berlin, heute - Ulf Stolterfoht

Berlin, heute – Ulf Stolterfoht

“De huurprijzen zijn er nog relatief laag, je krijgt veel betaalde lezingen aangeboden, je hebt geen auto nodig en en is een netwerk van mensen die je helpen in tijden van ellende!  En er is geen ellebogenwerk voor carriëre, invloed...
"THE GOOD GERMAN" VAN JOSEPH KANON

“THE GOOD GERMAN” VAN JOSEPH KANON

In januari verschijnt het Berlijn nummer van Deus Ex Machina met bijdragen van o.m.Berlijn-kenners Jeroen Kuypers Piet De Moor, Huub Beurskens Dolores Thijs , Bodo Morshäuser, Jorg van Caulil (over voetbal ten tijde van de Muur) en vele vele anderen....
Will Self doet de Berlijnse Muur

Will Self doet de Berlijnse Muur

De Britse schrijver Will Self retraceert de Berlijnse Muur te voet. 25 jaar na de val zijn de psychische effecten zijn nog altijd evident, stelt hij vast als hij de taxichauffeur vraagt “Je weet nog steeds precies waar de muur...
Piet de Moor legt ons het verschil uit tussen Oost- en West-Berlijn

Piet de Moor legt ons het verschil uit tussen Oost- en West-Berlijn

Bericht uit Neufünfland Een orthografische handleiding voor het wonen in Berlijn   door Piet de Moor   In west of oost? wilden mijn vrienden en kennissen later altijd weten, telkens als ik vertelde dat ik, 23 jaar, in de jaren...
Edgar Hilsenrath, 'Berlin…Endstation'

Edgar Hilsenrath, ‘Berlin…Endstation’

EEN WANDELENDE JOOD ALS STAMGAST           Door Max Moragie In de jaren dertig woonden er naar schatting 170.000 Joden in Berlijn, in de jaren negentig schommelde dat aantal rond de elfduizend. Er waren toen ongeveer evenveel joden als Jehova getuigen in...
Jean-Luc Godard, melancholische filmcollage over Berlijn

Jean-Luc Godard, melancholische filmcollage over Berlijn

In 1991 behandelt Jean-Luc Godard het thema van het herenigde Duitsland in de film Allemagne année 90 neuf zéro. De titel is een verwijzing naar Germany Year Zero van Roberto Rossellini, een bespiegeling over de politieke veranderingen in Europa na...